Voditi z znanjem in zgledom

Sodobni vodje morajo biti predvsem navduševalci, spodbujevalci, motivatorji. Pri svojem delovanju se ne umeščajo nad sodelavce, ampak vstopajo mednje. Delovati morajo tako, da so zgled drugim.

Šola vodenja v zdravstvu v okviru Združenja zdravstvenih zavodov Slovenije udeležencu omogoči vpogled v vprašanja vodenja sistema javnega zdravstva z vidika različnih strok, prav tako pa ponudi poglobljeno razumevanje prepletenih odnosov med deležniki tega sistema in pacienti. Izobraževanje je doprineslo k poglobljenemu in celovitejšemu razumevanju zdravstvenega sistema v RS. Načrtno usposabljanje na področju veščin in vrednot vodenja podpira temeljno poslanstvo zdravstvene stroke pri zagotavljanju zdravja. Hkrati pridobljena znanja izboljšujejo in nadgrajujejo medsebojne odnose vseh ključnih javnosti v zdravstvu. Zahvala organizatorju, predavateljem in vsem udeležencem.

dr. Karin Schara, dr.med., specialistka ortopedije, višja svetnica

dr. Karin Schara, dr.med., specialistka ortopedije, višja svetnica

v. d. predstojnica Ortopedske klinike, Univerzitetni klinični center Ljubljana

Šola vodenja v zdravstvu je bila zame izjemno zanimiva izkušnja, s katero sem pridobil oz. nadgradil znanje in veščine, potrebne za izboljšanje medsebojne komunikacije, reševanje konfliktov, razvoj kadrov in organizacije, večanje kompetenc na področju vodenja in menedžmenta v zdravstvenih organizacijah. Ker se zavedam, da so voditeljska znanja, veščine in spretnosti ključ do dobre učinkovitosti tako posameznika kot organizacije, to šolo priporočam vsem, ki zasedajo vodstvene položaje v zdravstvenih ustanovah.

doc. dr. Igor Movrin, dr. med., specialist travmatolog

doc. dr. Igor Movrin, dr. med., specialist travmatolog

Organizacijski vodja klinike za kirurgijo, Univerzitetni klinični center Maribor

V Šoli vodenja v zdravstvu sem se na strukturiran način seznanil s posebnostmi vodenja, na katere sem naletel v vlogi direktorja bolnišnice. Navkljub mnogoletnim izkušnjam iz gospodarstva in generalnim znanjem s področja menedžmenta sem se prvič srečal s teorijo zdravstvene ekonomike ter principi dogovarjanja in financiranja zdravstva. Šola je bila odlična priložnost za izmenjavo izkušenj z ostalimi udeleženci in odličnimi predavatelji. Udeležbo bi priporočil vsem, ki v sistemu javnega zdravstvenega sistema že opravljajo vodstvene funkcije ali pa se pripravljajo na njihov prevzem.

Mark Toplak, univ. dipl. inž. str., MBA

Mark Toplak, univ. dipl. inž. str., MBA

Direktor Splošne bolnišnice Jesenice

Šola vodenja v zdravstvu mi je bila zelo všeč, ker so me v njej odlične predavateljice in predavatelji z bogatimi izkušnjami iz prakse v strnjeni obliki popeljali skozi najpomembnejše teme, ki bi jih moral poznati vsakdo, ki je danes vodja v slovenskem zdravstvu.

dr. Zvone Čadež, univ. dipl. kem.

dr. Zvone Čadež, univ. dipl. kem.

Generalni direktor Univerzitetnega rehabilitacijskega inštituta Republike Slovenije – Soča

Šola vodenja v zdravstvu mi je razširila obzorja na številnih področjih, ki so nujno potrebna za vodenje zdravstvenih delavcev, komuniciranje z bolniki, za reševanje konfliktov in komuniciranje z mediji. Udeleženci smo podrobneje spoznali zdravstveni sistem, vlogo in pomen menedžmenta v zdravstvu ter primerjavo menedžmenta v javnem in zasebnem sektorju. Tekom izobraževanja smo spoznavali sebe in skozi sebe tudi naše sodelavce in odnose z njimi. Pridobljene veščine in znanja, predavatelji ter mentorji so mi dodali tisto potrebno samozavest in odločnost, da se lažje spopadam z izzivi vodenja v zdravstvu.

Nataša Pirc, dr. med., specialistka anesteziologije in reanimatologije

Nataša Pirc, dr. med., specialistka anesteziologije in reanimatologije

Predstojnica CIT in anestezije v Splošni bolnišnici Brežice

Bolnišnico vodim slabo leto. O veščinah vodenja je veliko napisanega. Vsled kompleksnosti zdravstvenega sistema mi je šola vodenja skozi spekter tem in predavateljev z bogatimi izkušnjami uspela sistematično razstirati ključne tematike, ki so nujne za dobro vodenje. Spoznal sem, da je vodenje stroka in poslanstvo, ki pripomore večjemu zadovoljstvu zaposlenih, njihovi zavzetosti in uspešnosti zdravstvene ustanove. Nezanemarljiv pa so stiki, ki jih med šolanjem gradiš tako med šolajočimi kot s predavatelji. To je neprecenljivo. Se veselim nadgradnje šole vodenja.

Dimitrij Klančič, dr. med., specialist interne medicine

Dimitrij Klančič, dr. med., specialist interne medicine

Direktor Splošne bolnišnice dr. Franca Derganca Nova Gorica

Prijava na novice

Vas zanimajo novice o Šoli vodenja v zdravstvu? Zaupajte nam svoj e-naslov.