Voditi z znanjem in zgledom

Sodobni vodje morajo biti predvsem navduševalci, spodbujevalci, motivatorji. Pri svojem delovanju se ne umeščajo nad sodelavce, ampak vstopajo mednje. Delovati morajo tako, da so zgled drugim.

Moja izkušnja s šolo vodenja je izjemno pozitivna in prav vsak nov dan v šoli sem uživala. Kljub temu, da sem že devet let direktorica zavoda in vsebine šole zame niso bile povsem nove, sem v vsaki izmed njih našla zanimive novosti, ki so obogatile že pridobljeno znanje. Spoznala sem, da je management stroka, ki mi je lahko v veliko pomoč. Šola me je namreč osveščala o nekaterih področjih, ki sem se jih prej lotevala intuitivno, na primer področje pogajanj. Tema me je tako prevzela, da sem jo proučevala v zaključni nalogi.

Vsekakor priporočam šolo vsem, ki se že ukvarjajo z vodenjem ali pa si vodje želijo postati.  Bogat nabor vsebin omogoča vsakemu posamezniku, da najde nova znanja, spoznanja in se sooči z različnimi izzivi.

Petra Kokoravec, dr. med., specialistka družinske medicine

Petra Kokoravec, dr. med., specialistka družinske medicine

Direktorica Zdravstvenega doma Nova Gorica

Bolnišnico vodim dve leti. Šola vodenja v zdravstvu mi je uspela vsebinsko osvetliti kompleksnost zdravstvenega sistema. Skozi širok spekter tem in z izkušenimi predavatelji smo poslušalci spoznavali vidike, ki so ključni za uspešno vodenje zdravstvene ustanove. V tem procesu sem spoznal, da je vodenje prava stroka in obenem poslanstvo, ki ima neposreden vpliv na zadovoljstvo zaposlenih, njihovo zavzetost ter uspešnost zdravstvene ustanove.

Nezanemarljiva vrednost šolanja pa ni le v pridobivanju znanja, temveč tudi v gradnji trajnih odnosov med udeleženci in predavatelji. Ti stiki so neprecenljivi, saj ne le krepijo učno izkušnjo, temveč tudi omogočajo izmenjavo idej ter izgrajujejo mrežo podpore in sodelovanja. Zato z nestrpnostjo pričakujem nadaljnji razvoj in nadgradnjo šole vodenja, ki bo še dodatno prispevala k mojemu osebnemu in profesionalnemu napredku.

Dimitrij Klančič, dr. med., specialist interne medicine

Dimitrij Klančič, dr. med., specialist interne medicine

Direktor Splošne bolnišnice dr. Franca Derganca Nova Gorica

Šola vodenja v zdravstvu je s premišljeno izbranimi vsebinami obogatila moj vpogled v celostno delovanje zdravstvenega sistema v naši državi. Razumevanje delovanja zdravstvenega sistema ni le temelj za uspešno vodenje, ampak tudi ključ za učinkovito komuniciranje znotraj zavoda ter z drugimi zainteresiranimi javnostmi.

Posebno vrednost šole sem doživela v osebnem stiku s predavatelji in sošolci, ki je omogočil bogato izmenjavo dobrih praks, tako med samim izobraževanjem kot tudi po zaključku programa.

Eva Brecelj, dr. med., spec. pediatrije

Eva Brecelj, dr. med., spec. pediatrije

Strokovna vodja Zdravstvenega doma Nova Gorica

Šola vodenja v zdravstvu v okviru Združenja zdravstvenih zavodov Slovenije udeležencu omogoči vpogled v vprašanja vodenja sistema javnega zdravstva z vidika različnih strok, prav tako pa ponudi poglobljeno razumevanje prepletenih odnosov med deležniki tega sistema in pacienti. Izobraževanje je doprineslo k poglobljenemu in celovitejšemu razumevanju zdravstvenega sistema v RS. Načrtno usposabljanje na področju veščin in vrednot vodenja podpira temeljno poslanstvo zdravstvene stroke pri zagotavljanju zdravja. Hkrati pridobljena znanja izboljšujejo in nadgrajujejo medsebojne odnose vseh ključnih javnosti v zdravstvu. Zahvala organizatorju, predavateljem in vsem udeležencem.

dr. Karin Schara, dr.med., specialistka ortopedije, višja svetnica

dr. Karin Schara, dr.med., specialistka ortopedije, višja svetnica

v. d. predstojnica Ortopedske klinike, Univerzitetni klinični center Ljubljana

Šola vodenja v zdravstvu je bila zame izjemno zanimiva izkušnja, s katero sem pridobil oz. nadgradil znanje in veščine, potrebne za izboljšanje medsebojne komunikacije, reševanje konfliktov, razvoj kadrov in organizacije, večanje kompetenc na področju vodenja in menedžmenta v zdravstvenih organizacijah. Ker se zavedam, da so voditeljska znanja, veščine in spretnosti ključ do dobre učinkovitosti tako posameznika kot organizacije, to šolo priporočam vsem, ki zasedajo vodstvene položaje v zdravstvenih ustanovah.

doc. dr. Igor Movrin, dr. med., specialist travmatolog

doc. dr. Igor Movrin, dr. med., specialist travmatolog

Organizacijski vodja klinike za kirurgijo, Univerzitetni klinični center Maribor

Šola vodenja v zdravstvu mi je razširila obzorja na številnih področjih, ki so nujno potrebna za vodenje zdravstvenih delavcev, komuniciranje z bolniki, za reševanje konfliktov in komuniciranje z mediji. Udeleženci smo podrobneje spoznali zdravstveni sistem, vlogo in pomen menedžmenta v zdravstvu ter primerjavo menedžmenta v javnem in zasebnem sektorju. Tekom izobraževanja smo spoznavali sebe in skozi sebe tudi naše sodelavce in odnose z njimi. Pridobljene veščine in znanja, predavatelji ter mentorji so mi dodali tisto potrebno samozavest in odločnost, da se lažje spopadam z izzivi vodenja v zdravstvu.

Nataša Pirc, dr. med., specialistka anesteziologije in reanimatologije

Nataša Pirc, dr. med., specialistka anesteziologije in reanimatologije

Predstojnica CIT in anestezije v Splošni bolnišnici Brežice

Šola vodenja v zdravstvu mi je bila zelo všeč, ker so me v njej odlične predavateljice in predavatelji z bogatimi izkušnjami iz prakse v strnjeni obliki popeljali skozi najpomembnejše teme, ki bi jih moral poznati vsakdo, ki je danes vodja v slovenskem zdravstvu.

dr. Zvone Čadež, univ. dipl. kem.

dr. Zvone Čadež, univ. dipl. kem.

Generalni direktor Univerzitetnega rehabilitacijskega inštituta Republike Slovenije – Soča

Prijava na novice

Vas zanimajo novice o Šoli vodenja v zdravstvu? Zaupajte nam svoj e-naslov.